Nine Web

Thailand Premier Cloud Service Provider
ลูกค้านับพันรายยืนยันได้ถึงคุณภาพตลอด 19 ปีที่ผ่านมา

แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการอีเมล์โฮสติ้งแผนบริการ One M@il

Domain registration
ชื่อโดเมนที่นำมาใช้กับบริการ

จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวใหม่
ย้ายโดเมนดังกล่าวมาที่ Nine Web พร้อมกับใช้บริการ OneM@il ด้วย
ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวซึ่งท่านได้จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน account

(หมายเหตุ: สั่งซื้อขั้นต่ำ 5 account, ค่าบริการ 30 บาท/account/เดือน)งวดระยะเวลารับบริการ
3 เดือน
(ไม่มีส่วนลด)
6 เดือน
(ส่วนลด 5%)
1 ปี
(ส่่วนลด 10%)
2 ปี
(ส่วนลด 15%)

หมายเหตุ (กรุณากรอกข้อความที่ท่านต้องการฝากถึงเจ้าหน้าที่)


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

กรุณากรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อเป็นภาษาไทย ( * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

* ชื่อ
* นามสกุล
(กรณีนิติบุคคล) ชื่อนิติบุคคล
* อีเมล์
* โทรศัพท์
โทรสาร
* ที่อยู่
แขวง / ตำบล
* เขต / อำเภอ
* จังหวัด
* รหัสไปรษณีย์
* ประเทศบริษัท ไนน์เว็บ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ คลาวด์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีบริการด้านคลาวด์ อาทิ คลาวด์เว็บโฮสติ้ง คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ คลาวด์เมล์ จดโดเมน co-location dedicated server SSL ฯลฯ
บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด 100 ซ.พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 027229080,027228905 โทรสาร 027227388 info@nineweb.co.th